menu

Rekonstrukcija

Ēkas rekonstrukcija ir jebkura būtiska tās formas maiņa: daļu pārstrukturēšana, augstuma, stāvu skaita vai platības maiņa. Rekonstrukcijas procesā var tikt atjaunoti vai būtiski pārbūvēti ēkas konstruktīvie elementi. Tāpat par rekonstrukciju dažkārt tiek saukta nevis esošas ēkas rekonstrukcija, bet gan kādreiz esošās ēkas jaunbūve.

Rekonstrukcija
Savrupmājas atjaunošana Senbozīlē, Francijā: ēkas daļas pārbūve. Projekts: Plan Común
archdaily.com

2000. gada oktobrī Rīgā pēc Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētījumu centra jeb ICCROM iniciatīvas notika konference, kurā tika pieņemta Rīgas harta “Par autentiskumu un vēsturisko rekonstrukciju” saistībā ar kultūras mantojums” ir starptautisks dokuments, ko apstiprinājušas Baltijas valstis, Ukraina un Baltkrievija.

Harta noteica rekonstrukcijas pieļaujamību izņēmuma gadījumos — ja materiālā mantojuma objekts ir zudis dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu rezultātā, kā arī ja ēkai ir izcilas mākslinieciskās un simboliskās īpašības vai tai bija īpaša nozīme saglabāšanā. pilsētu vai lauku vidi.

Viens no spilgtākajiem rekonstrukcijas piemēriem Rīgā ir Rīgas cirka ēka, kas celta 1888. gadā pēc arhitekta Johana Frīdriha Baumaņa projekta. Mēs par to jau runājām citā rakstā. Šī ir vienīgā pastāvīgā cirka ēka Baltijas valstīs un valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ķieģeļu ēka celta speciāli cirka izrādēm ar zirgiem: arēnu klāj kupols, kura diametrs ir 24 metri.

Līdz ar Rīgas cirka vadības maiņu 2017. gadā mainījās arī tā programma — dzīvnieki izrādēm vairs netiek izmantoti. Uz šo izmaiņu fona tika izsludināts konkurss par rekonstrukciju — par uzvarētāju tika atzīts arhitektu biroja NRJA projekts (No Rules Just Architecture).

Rekonstrukcija
a4d.lv
Rekonstrukcija
cirks.lv
Rekonstrukcija
cirks.lv

NRJA priekšlikums, kas izstrādāts sadarbībā ar arhitekti Ilzi Mekšu, paredz cirku pārveidot par daudzfunkcionālu kultūras objektu. Arhitektūras un dizaina lēmumos NRJA pieturējās pie principa “saskaitīt, atņemot” — arhitekti nolēma atklāt kādreiz apslēptos vēsturiskos slāņus un atklāja leģendārā un atpazīstamā kupola konstrukcijas.

Ievērojami šajā projektā ir tas, ka ēkas 135 gadu vēsture kļuva par instrumentu, lai to pārtēlotu jaunā kontekstā — jaunības sajūtu ikvienam, kas bija šajā cirkā, rada nevis jauni elementi, bet gan jauns skats uz aku. zināmas ēkas daļas. Tajā pašā laikā tiek saglabāti kultūrslāņi, un pati ēka ir pielāgota mūsdienu kontekstam un nezaudē savu nozīmīgo lomu pilsētā.

Rekonstrukcija
cirks.lv
Rekonstrukcija
fold.lv
Rekonstrukcija
archidea.lv
Autors: editor nbhd
Datums: 28.01.24